Ақпараттар

Болашағыңды колледжден баста!

«Ақтөбе ауылшаруашылық колледжі»  мемлекеттік  коммуналдық қазыналық  кәсіпорыны  төменде  аталған  мамандықтар  бойынша 2019-2020 оқу жылына  күндізгі (ақысыз негізінде) және сырттай (ақылы негізінде) оқу бөліміне оқушыларды қабылдайды:

 

Мамандықтар Оқыту мерзімі
9 кл 11 кл. Сырттай бөлімі
1 1502000  «Агрономия» 3ж 6ай 2ж 6ай
2 1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету,  жөндеу және пайдалану» 3ж10ай 2ж.10ай 2ж10ай
3 1510000  «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» 2ж.10ай 2ж 6ай
4 0902000 «Электрмен қамтамасыз ету» 

(салалар  бойынша)

3ж 10ай 2ж 10ай 2ж 10ай
5 1513000  «Ветеринария» 3ж10ай 2ж 10ай
6 1513000  «Ветеринария» (кешкі бөлімі) ақылы негізде 2ж 10ай
7 0601000«Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)» 3ж10ай
8 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру» 3ж6ай 2ж6ай
9 0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 3ж10ай 2ж10ай 2ж10ай
10 1511000 «Жерге орналастыру»   2ж 6ай 2ж 6ай
11 1512000 «Зоотехния» 3ж10ай 2ж 10ай 

 

12 1225000 «Ет және ет өнімдерінің өндірісі»  

(түрлері бойынша)

3ж6ай   

        —

 

13 1508000 «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ  және ландшафт  құрылысы» (түрлер бойынша) 10ай
14 1508000 «Орман шаруашылығы, бақ-саябақ  және ландшафт  құрылысы» (түрлер бойынша) (кешкі бөлімі) ақылы негізде 10ай
15 1506000 «Аңшылық  және  аң  өсіру  шаруашылығы» 1ж 10ай 1ж 10ай

Дуальдық жүйе бойынша оқытылатын мамандық түлектері жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болады

         Кұжаттарды қабылдау: 

 • Күндізгі оқу бөліміне: 20 маусымнан  20 тамызға дейін.
 • Сырттай оқу бөліміне: 20 маусымнан 20 қыркүйекке  дейін.

       Арызға төмендегідей кұжаттар тіркеледі:

 1. Білімі жөніндегі құжаттың түпнұсқасы.
 2. Медициналық анықтама (№086-түрі флюросуретпен бірге)
 3. Фотосурет (3х4) 4-дана
 4. Өзін куәландыратын құжат, туу туралы куәлік (ЖСН)  

       Анықтама телефондары: тел./факс 8 (7132)99-43-05; 99-42-41; 99-42-19

Біздің мекен — жайымыз: 030014 Ақтөбе қаласы, К.Нокин ауылы,

               Бізге № 29-шы жол бағытымен Т/Ж вокзалынан

 

Будущее начинается с колледжа!

 

Государственное казенное коммунальное предприятие  «Актюбинский сельскохозяйственный колледж» объявляет прием учащихся на 2018-2019 учебный год на дневную (бесплатное обучение)  и заочную формы (на платной основе) обучения по следующим специальностям:

 

№ п/п Специальность

Срок обучения

9 кл. 11 кл. Заочное отделение
1 1502000  «Агрономия» 3г. 6м 

 

2г 6м.
2 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 3г.10м. .10м 2г 10м.
3 1510000  «Механизация сельского хозяйства» 2г.10м 2г.6м.
4 0902000 «Электроснабжение» по отраслям 3г.10м. 2г 10м 2г.10м.
5 1513000  «Ветеринария» 3г. 10м. 2г. 10м
6 1513000  «Ветеринария» (вечернее)на платной основе 2г. 10м
7 0601000  «Стандартизация, метрология и сертификация» по отраслям 3г. 10м.
8 1226000  «Технология и организация производства продукции предприятий питания»  3г. 6м. 2г 6м
9 0103000  «Физическая культура и спорт» 3г .10м 2г. 10м 2г.10м
10 1511000 «Землеустройство» 2г.6м. 2г 6м
11 1512000 «Зоотехния» 3г 10м 2г 10м
12 1225000 «Производство мяса и мясных продуктов» 

по видам

3г 6м
13 1508000 «Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство» (по видам) 10м.
14 1508000 «Лесное  хозяйство, садово-парковое  и ландшафтное  строительство» (по видам) (вечернее) на платной основе 10м.
15 1506000  «Охотоведение и звероводство» 1г.10м. 1г.10м.

 

Выпускники, получившие  образование по дуальной системе, имеют возможность трудоустройства.

                 Прием документов:

 • На очное обучение с 20 июня по 20 августа
 • На заочное обучение с 20 июня по 20 сентября

                К заявлению прилагаются следующие документы:

 1. Подлинник документа об образовании
 2. Медицинскую справку (форма № 086 с приложением флюроснимка)
 3. фотокарточки (3х4 см) 4 шт
 4. Документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении (ИИН)

               За справками обращаться по телефонам:, тел/факс  99-43-05; 99-42-41;  99-42-19

              Наш адрес: 030014  г. Актобе, аул К. Нокина, АСХК

              Проезд: автобус № 29 – от  ЖД вокзала и центрального рынка