2020 – 2021 оқу жылына күндізгі оқу бөліміне қабылдау ережелері

2019-2020 оқу жылына күндізгі оқу бөліміне қабылдау емтихандары бойынша кеңес беру және емтихан тапсыру кестесі