Бөлім меңгерушісі: Оспанова Райса Амантайқызы
Арнайы пән оқытушысы
Байланыс телефоны: 8-708 -708 – 2973

Бөлімдегі мамандықтар:
07130200 » Электрмен жабдықтау » (сала бойынша)
1510000 «Ауыл шаруашылығын механикаландыру»
0103000 «Дене шынықтыру және спорт «

Бөлімде: 7 топ, 123 студент оқиды.

Бөлімшенің педагогикалық құрамында жоғары білімді жоғары білікті мамандар жұмыс істейді

Специальности:
07130200 «электроснабжение» (по отраслям)
1510000″Механизация сельского хозяйства»
0103000 «Физическая культура и спорт»

Заведующий отделением: Оспанова Райса Амантаевна
Преподаватель специальных дисциплин
Контактный телефон: 8-708 -708 – 2973

Ешбаева Бибігүл Сәрсенғалиқызы – «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы

Зайтжанов Әліби Сенбайұлы-«Дене тәрбиесі және спорт » пәнінің оқытушысы

Капсамиева Калима Нургалиевна-Арнайы пәндер оқытушысы

Молдағазина Айман Нұртайқызы – «Электрмен жабдықтау» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы

Мухаматов Муллагалей Шарипович-«Дене тәрбиесі және спорт» пәнінің оқытушысы

Тілеуов Хайитбай Сейілханұлы-«Дене тәрбиесі және спорт » пәнінің оқытушысы

Есжанова Нұргүл – Жалпы білім беру пәндерінің оқытушысы

Балгожин Болат Шайхисламович– «Дене тәрбиесі және спорт» пәнінің оқытушысы

Ерниязова Жанар Аманкуловна-Арнайы пәндер оқытушысы

Қалдымұратова Анаргүл Әлімханқызы -«Дене тәрбиесі және спорт» пәнінің оқытушысы

Ешниязова Жанаргүл Дусенгалиевна– Жалпы білім беру пәндерінің оқытушысы

Айтенов Дархан Беккожаевич- «Дене тәрбиесі және спорт» пәнінің оқытушысы