Психолог

 

 Колледж педагог- психологы

Айдана Нуралина Саматқызы 

КОЛЛЕДЖ ПСИХОЛОГЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Мақсаты: Студенттің тұлғалық және кәсіптік бағытта өзін-өзі жетілдіруіне, психологиялық көмек көрсету. Студенттік өмір салтына және жеке тұлға ретінде қалыптасуға бейімдеу.
Міңдеттері:
1) Колледжде жағымды психологиялық климат орнату;
2) Студенттерді сапалы білім алуға мотивациялау және өмірлік ұстанымын белсендіруге бағыттау;
3) Студенттердің, оқытушылардың және қызметкерлердің психологиялық денсаулықтарын қолдап, сақтауға көмек көрсету;
4) Коммуникативті құзыреттілік және дағдылар арқылы студенттер мен профессорлық — оқытушылар құрамы арасындағы психологиялық байланысты дамытып, нығайту
Келесі бағыттар бойынша психологиялық көмектер көрсетіледі:
1. Студенттер, олардың ата-аналарына, колледж  қызметкерлеріне психологиялық кеңес;
2. Психодиагностикалық жұмыс;
3. Психотүзету және тренингтік жұмыс;
4. Психопрофилактикалық және психологиялық қызмет.
Жеке мәселелермен кеңес беру тәртібі:
• Жеке қиыншылықтар бойынша жеке кеңес беру;
• Танымдық қабілеттеріне психоболжау жасап, оларды дамытуға арналған кеңестер беру;
• Тұлғалық қасиеттерінің психоболжамын жасап және оқуға бейімделудегі өзін-өзі дамытуға, тануға қажетті қасиеттерін анықтау;
• Тұлғааралық қарым-қатынастағы келіспеушілік жағдайларының себептерін анықтауға көмектесіп, қиын жағдайлардаң шығу жолдарын көрсету.
Жеке тұлғалар алған нұсқаулықтар бойынша немесе өз еркімен кеңес беру–сабақтарына жазылуға болады: (жеке, топтық)
1. Танымдық қасиеттерді дамыту бойынша (зейін, ес, қиял, ойлау және т.б.), сонымен қатар шығармашылық ойлау қабілетін дамыту бойынша;
2. Күйзеліс жағдайларындағы эмоционалдық тұрақтылықты қалыптастыру бойынша;
3. Коммуникативті қабілеттерді және дұрыс қарым-қатынасты орнату дағдыларын дамытуға қатысты;
 

 

Тренингтік сабақтардың тақырыптары:
1. Бейімделу мәселелері. Жаңа оқыту түрлері мен әдістеріне бейімделу;
2. Келіспеушілік жағдайларда психологиялық көмек;
3. Жеке тұлғааралық қарым-қатынастар;
4. Қарым-қатынастың оңтайлы әдістерін меңгеруге көмек;
5. Өз-өзіне деген сенімділік;
6. Шешендік шеберлік немесе коммуникативті қабілеттерді дамыту;
7. Көшбасшылық қабілеттерді дамыту;
8. Адамгершілік тәрбие және патриоттық сезімдерін дамыту;
9. Академиялық топтың ұжымдық бірлігі